De informatie op deze site wordt u aangeboden door B&B de Paardenstal te Een. Op de inhoud van deze site heeft B&B De Paardenstal te Een auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd.

De door B&B de Paardenstal te Een verstrekte informatie is ontleend aan gegevens die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

B&B de Paardenstal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit bezoek van (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt. Evenmin kan B&B de Paardenstal garanderen dat de website foutloos is en/of ononderbroken functioneert daar B&B de Paardenstal mede afhankelijk is van technische omstandigheden van derden.

Hyperlinks (verwijzingen) in onze site kunnen u naar sites van derden brengen, waarbij B&B de Paardenstal geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Het Nederlands recht is van toepassing.